Het Masterplan Kust en Erfgoed van Strootman is na publicatie vorig jaar enthousiast ontvangen. RO Magazine gaat in op de handvatten die het masterplan biedt aan provincies en gemeenten voor het omgaan met cultuurhistorie bij de grote veranderingen die op stapel staan voor de Nederlandse kust.

Beleidsspecialist Waterveiligheid Erik Schumacher van de Provincie Zeeland is “blij met het masterplan en ziet het als een steun in de rug voor het provinciale beleid rond cultuurhistorie en waterveiligheid.Voorzitter van het Landelijk Overleg Kust Joke Geldhof (gedeputeerde van Water en Wonen) is “van plan om het masterplan onder de aandacht van zoveel mogelijk betrokkenen te brengen.”

Lees hier meer over het Masterplan Kust en Erfgoed

Lees het volledige artikel op: http://romagazine.nl/kiezen-voor-karakter/9226