Het Masterplan Kust en Erfgoed is afgelopen week aangeboden aan de deltacommissaris Wim Kuijken.  De publicatie is nu ook online in te zie via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het Masterplan Kust en Erfgoed vormt de basis om het erfgoed optimaal tot zijn recht te laten komen in de plannen voor de kust. Het bevat voor het gehele kustgebied van Nederland een langetermijn­perspectief voor het omgaan met cultuurhistorische waar­den in relatie tot waterveiligheidsprojecten en andere majeure opgaven, zoals verstedelijking, infrastructuur en (wind)energie. Het is een denkrichting over de manier waarop kustversterking en ruimtelijk-economische opgaven kunnen worden ingezet om de, voor een belangrijk deel op cultuurhistorie geënte, gebiedsidentiteiten langs de kust te versterken.

Nieuwsbericht RCE