Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe om te gaan met klimaatverandering? Hoe vorm te geven aan de duurzame energietransitie? En hoe de circulaire economie van de grond te krijgen? De overheden – Rijk en regio – nemen het initiatief om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau gaat in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat ondersteunen bij het maken van de gebiedsagenda.

Foto: Marcel Ketin