Feestelijke oplevering Ballooërveld – Het Ballooërveld is het grootste heideveld in het Drentsche Aa-gebied. Ons inrichtings- en beheerplan zorgt voor meer openheid, mooiere gradiënten naar de omringende beekdalen, en betere herkenbaarheid van (prehistorische) littekens in het terrein. Vanaf de grote stille heide is de kerktoren van Rolde weer zichtbaar aan de horizon.