Om verspreiding van het Coronavirus te beperken, werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast voeren wij alle overleggen via telefoon, Zoom of Microsoft Teams. We zijn zeer terughoudend in het bezoeken van locaties. Is dit toch nodig, dan doen we dit veilig, met inachtneming van de voorschriften van Rijk en RIVM.

Wij kunnen op deze wijze op een goede manier aan onze projecten werken en zijn volledig operationeel. Onze projectleiders overleggen met opdrachtgevers  over de werkwijze en voortgang in deze situatie en de invloed op overleg en planning van projecten. Zij zijn bereikbaar voor vragen en hulp bij digitaal overleg.

U kunt ons bereiken via het (doorgeschakelde) telefoonnummer 020-4194169.