Op vrijdag 6 april is de bouw gestart van Weespersluis fase 1a, het eerste deel van het nieuwe woonlandschap in de Bloemendalerpolder. Zo’n 300 bewoners vierden dit feestelijke moment op de plek waar straks het Lanenrijk van Weespersluis zal verrijzen. Ons bureau werkt al 10 jaar aan verschillende fasen van het plan voor de Bloemendalerpolder op alle schaalniveaus, van ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan tot de technische uitwerking als onderdeel van een ‘uitvoeringsplan op regionale schaal’.

De komende jaren zullen in het gebied van 450 hectare naast 2700 woningen onder andere een nieuwe vaarverbinding, natuur, bossen, parken en een recreatief netwerk worden gerealiseerd. Op dit moment werken we aan de technische uitwerking van de plannen voor de volgende onderdelen van het plan, waarvan de bouw de komende tijd van start gaat.

Voor meer informatie over de Bloemendalerpolder, zie ons projectblad.