Strootman Landschapsarchitecten heeft in overleg met bewoners en de gemeente de Structuurvisie voor Haaksbergen gemaakt. De structuurvisie vormt de basis voor ruimtelijke ontwikkelingen  in de periode tot 2020 en geeft een doorkijk naar 2030.De visie geeft aan hoe de gemeente omgaat met de thema’s infrastructuur, platteland, economie, wonen en duurzaamheid. Inzet van deze visie is om de bijzondere leefkwaliteit van Haaksbergen op zijn hoge niveau te behouden en waar mogelijk te verbeteren.  Het accent in de visie ligt op de cultuurhistorie, het groene karakter en het verweven van dorp en landschap, omdat deze kernkwaliteiten over 20 tot 30 jaar ook nog belangrijk zijn. De Structuurvisie bevat geen vastliggend programma, zodat ingespeeld kan worden op nieuwe kansen, wensen en ontwikkelingen in de tijd. De visie focust zich op de hoofdlijnen, terwijl we tegelijkertijd een aantal voorbeelduitwerkingen hebben gemaakt voor concrete actuele opgaven.

Website gemeente Haaksbergen