Het werk van Strootman wordt op dit moment tentoongesteld in het Schusev Architectuur Museum in Moskou, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Dialogue with Water – Landscape Architecture of the Netherlands’. De tentoonstelling presenteert innovatieve oplossingen voor de omgang met waterbeheer en waterberging. Berno Strootman heeft in Moskou een tweetal lezingen gegeven over het werk van ons bureau.

De lezing van Berno Strootman in het Engels en Russisch: video