Structuurvisie Wijdemeren

De dorpen die de gemeente Wijdemeren vormen, liggen te midden van een bijzonder landschap. De centrale opgave voor gemeente Wijdemeren is het vinden van een balans tussen het waarde­volle landschap en de hedendaagse dynamiek. Strootman heeft in opdracht van de gemeente Wijdemeren een samenhangende visie voor haar gehele grondgebied opgesteld.

Het gaat daarbij zowel om de visie op stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten, op kwaliteiten die bijvoorbeeld te maken hebben met water, cultuurhistorie, natuur, milieu en verkeer en vervoer, als om de visie op economie, wonen en recreatie. De visie geeft richting aan de gewenste ruimte­lijke inrichting van Wijdemeren waardoor het direct duidelijk wordt of bepaalde initiatieven daarbinnen passen.

Aan de hand van een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige landschap volgen sterke en zwakke punten die leiden tot opgaven voor de gemeente Wijdemeren. Deze opgaven zijn vertaald naar een gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Wijdemeren, inclusief alle gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om de ruimtelijke structuur die op de langere termijn, in een periode van 10 tot 40 jaar, kan worden gerealiseerd. De voorstellen zijn mede gebaseerd op de inbreng van bewoners van de gemeente Wijdemeren in vier inspiratie-avonden. Een projectenlijst geeft een overzicht van de projecten die zijn voorgesteld in de structuurvisie. Op basis van deze lijst kan een ruimtelijke agenda worden gemaakt voor concrete uitvoering van projecten in de gemeente Wijdemeren.

Locatie: Wijdemeren, Noord-Holland

In samenwerking met: –

Opdrachtgever(s): Gemeente Wijdemeren

Omvang in ha: 8 ha

Jaar van ontwerp: 2012


Inschrijven nieuwsbrief