Boer doet leven – hoopvolle titel van een hoopvol boek

De boer van de toekomst bestaat al!

Hoera! Het is er en het is prachtig geworden: het boek ‘Boer doet leven’. Een boek over 20 boeren die nu al boer van de toekomst zijn. Het idee kwam van Caspar Janssen en Berno Strootman, die vanuit het College van Rijksadviseurs het initiatief nam voor het boek.

De twintig verhalen werden opgetekend door Berno, Caspar en Jantien de Boer. Zij schetsen een aanlokkelijk beeld van vernieuwers die niet alleen voedsel produceren maar ook een aantrekkelijk landschap. Twintig boeren, geportretteerd in de landschappen die ze produceren, vertellen in dit boek een positief, hoopvol en inspirerend verhaal.
Fotografen HarryCock en Sarah Wong gingen met de auteurs op pad en brachten de boeren en hun omgeving schitterend in beeld. Mariola López van Lopezlab verzorgde de vormgeving van het boek dat nu in de winkel ligt en uitgegeven is door Lecturis.

Rotterdam 2060: nat en warm – maar bovenal een leuke stad!

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond schetsen aantrekkelijk toekomstscenario voor Rotterdam

Rotterdam nu wereldstad; straks voorbeeldstad voor de wereld? Als het aan Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond ligt wel. Gezamenlijk schetsen zij een aantrekkelijk scenario voor een duurzaam en klimaatadaptief Rotterdam op weg naar 2060. Het stimuleert de stad om zich als collectief in te zetten voor het voorkomen van de gevolgen van klimaatverandering, door de problemen bij de bron aan te pakken. Tegelijkertijd gaat de leefkwaliteit van inwoners er aanmerkelijk op vooruit. Rotterdam kan daarmee vele andere steden in Nederland en daarbuiten inspireren.

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond laten in het project ‘Flatten the curve’ zien dat als we nú onze economie en maatschappij ombuigen naar een duurzame maatschappij, de klimaatverandering en de effecten daarvan kunnen afvlakken. Natter en warmer zal het zeker worden, maar voor vier deelgebieden hebben de makers van de plannen geschetst hoe de gevolgen minder heftig zijn, als Rotterdam nu gaat aanpakken. Het goede nieuws is dat veel maatregelen ook de belofte van een leukere stad voor de inwoners in zich hebben. Want het ontwerpend onderzoek, in opdracht van Rotterdams Weerwoord, laat zien hoe Rotterdam er in 2060 uit kan zien: gezonder, nog levendiger, groener en socialer.

‘Flatten the Curve’ is onderdeel van de tentoonstelling Meteopolis, waarin vier teams elk een verschillend scenario voor 2060 uitwerken. Deze tentoonstelling is te zien tijdens de IABR-2020 en zal op 14 januari openen in de Keilezaal in Rotterdam.