‘Grote opgaves integraal oplossen is ingewikkeld, maar uiteindelijk beter en goedkoper’

Visie Berno Strootman op ontwikkeling metropool Amsterdam

Op 29 oktober vond het symposium integrale aanpak openbare ruimte plaats. Het doel van de bijeenkomst: kennisdelen en het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe integrale ontwerpmethode van de openbare ruimte. Nationale en internationale deskundigen deelden hun kennis en ervaring. Berno Strootman gaf als Rijksadviseur voor het landschap en vanuit de ervaring van onze bureauprojecten – o.a. de transformatie van het Hembrugterrein – zijn visie op de ontwikkeling van Amsterdam aan de hand van drie casussen.

“Laat overheden zich opstellen als rentmeester met het oog op de lange termijn en als koopman, door investeringen zoveel mogelijk te laten opleveren”, betoogde hij. “Verbind grote opgaves met elkaar en verbind ze door barrières als gescheiden overheden, portefeuilles, wetten etc. heen”. Bedenk goed waar je gaat bouwen. Voorkom scheiding van werken in de stad en wonen op afstand. “Beter bouw je in de stad op een manier die past bij woonwensen en duurzaamheid”, adviseert hij. Zoom uit bij de energieopgaven, verbind ze en “vraag je af of je met windmolens in de buurt van de stad het stedelijk milieu een dienst bewijst.” Hij benadrukt de waarde van groen voor gezondheid en de mogelijkheid om hiermee te sturen op gezondheidskosten. “Creëer in de stad groene plekken van wereldklasse en investeer in het landschap.”

Ontwikkelvisie De Maasduinen als opstap naar een Nationaal Park nieuwe stijl

De Maasduinen op weg naar een Nationaal Park nieuwe stijl

Het denken over nationale parken in Nederland is flink in beweging. Ons bureau is op allerlei manieren betrokken bij het geven van inhoud aan de nationale parken ‘nieuwe stijl’. Ze krijgen daardoor veel meer betekenis: voor de regionale economie, de natuur en voor het cultuurlandschap.

Een van de nationale parken waarbij we betrokken zijn is Nationaal Park De Maasduinen, een 20 kilometer lang rivierduinencomplex langs de Maas in Noord-Limburg. Water, wind en mensen hebben in de loop van de geschiedenis een buitengewoon uniek landschap gevormd met bossen, heidevelden, zandverstuivingen, vennen en talloze cultuurhistorische verhalen. In opdracht van de samenwerkende organisaties in Noord-Limburg  werken wij aan een Beheer- en Inrichtingsplan voor het huidige Nationaal Park Maasduinen en maken we een ontwikkelvisie waarbij we kijken naar een brede schil rondom het huidige Nationaal Park. Door expliciet de omgeving erbij te betrekken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijk extra draagvlak. Dit plan kan daarom worden beschouwd als een eerste bouwsteen voor de verdere uitwerking in het traject voor het Nationaal Park nieuwe stijl.