Groen Groningen

Groningen maakt werk van het klimaatadaptief en groen maken van stad en ommeland. 18 juni werd het Manifest Groen Groningen! ondertekend door acht Groninger natuur- en landschapsorganisaties en twee wethouders. Bij de tien actiepunten ligt de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen. Na de zomer buigt de raad zich over het Groenplan dat wij met en voor de gemeente maakten. Met het Manifest én het Groenplan kan de gemeente overwegen om een ‘e’ in de naam op te nemen.

In het Groenplan ligt een grote ambitie om het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar te maken. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Op het conceptplan hebben inwoners inmiddels kunnen reageren. De reacties verwerken we om het Groenplan nog sterker maken. Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknota. Na de inspraak neemt de gemeenteraad een besluit over het Groenplan.

Emmeloord, op naar een levendig, compact en ‘eigen’ centrum

De Deel, vernieuwde entree tot centrum Emmeloord, voorzien van 46 tulpenbomen

Samen met bewoners maakten we de contouren voor een nieuw centrumplan voor Emmeloord, Gemeente Noordoostpolder. Doel? Een levendig, compact en ‘eigen’ centrum. Onze 8 ruimtelijke principes zetten de koers uit en bieden tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit. Geweldig om te zien hoe De Deel inmiddels vorm krijgt! Zo is er een mooi gedetailleerd bakstenen tapijt gelegd, met daarop 46 tulpenbomen. De gemeente maakte een timelapse filmpje van de aanleg.

Een watersysteem op anderhalve meter diepte van Tree Ground Solutions voorziet de bomen van voeding, en zorgt er tevens voor dat heftige regenval moeiteloos verwerkt wordt. Klimaatbestendig dus. Om de bomen zit niet het traditionele rooster, maar een bomenkrans van cortenstaal. Het aanleggen van de bestrating en het maken van de cortenstalen kransen vroegen om vakmanschap. De mensen van Visser Bestrating uit Zwaagwesteinde hebben een geweldige prestatie geleverd. Bepaald geen dertien-in-een-dozijn-klus.

Het plein met mooie detaillering, ruimte voor een paviljoen en toekomstige evenementen, vormt inmiddels de nieuwe entree naar het centrum. Een entree waar veel Emmeloorders nu al trots op zijn.