Eerste werkzaamheden Westerzeedijk klaar

Tussen wad en weg ontstaat bij Harlingen een interessant recreatiegebied

Het Westerzeedijkgebied aan de zuidkant van Harlingen wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Een schakel tussen de stad en het buitengebied, met een scala aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het gebied draagt bij aan de ambitie van Harlingen om een gezonde stad te zijn door fietsers en voetgangers in het gebied op nummer 1 te zetten, de auto te gast te laten zijn en bewegen te stimuleren. De gebiedsontwikkeling Westerzeedijk maakt de zee hier weer zichtbaar en beleefbaar.

De gemeente Harlingen ontwikkelt het Westerzeedijkgebied in samenwerking met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism ondersteunen de ruimtelijke invulling. Vanuit een ruimtelijk raamwerk en via een open planproces werd tijdens sessies met inwoners en ondernemers een voorkeursmodel gekozen. Het schetsontwerp is september vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Het Westerzeedijkgebied wordt een fijne plek voor kinderen, jongeren en ouderen. In het park, dat onderdeel vormt van het gebied, komen verschillende functies zoals een recreatiepark, sport en spel en een hotel.

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd, namelijk de herinrichting van de Westerzeedijk bij camping De Zeehoeve. De eigenaar van camping De Zeehoeve is blij met de verbetering en het vooruitzicht van uitbreiding. De bermen vormen nu een ‘bijenlint’, de weg is veiliger gemaakt en de entree tot de stad duidelijker. Dit jaar werken we verder aan de ontwikkeling van het park rond de Waddenhal en het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Ook de dijkopgangen en trappen zullen verbeterd worden. Daarnaast komt er een (vervolg)onderzoek naar de verbetering van het zwemwater aan het strand en de realisatie van een zeezwembad in de Willemshaven.

Met het letterlijk omzetten van het bootje door wethouder Hein Kuiken bij de dijkopgang naar Strandpaviljoen ’t Zilt, werd de aftrap gegeven voor de verdere uitvoering van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.

Programma naar een Rijke Waddenzee selecteert Strootman Landschapsarchitecten om gezamenlijk adaptatiestrategieën en een handelingsperspectief te ontwikkelen voor het Waddenkustgebied

Klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied

Klimaatadaptatie is een zeer actueel onderwerp: hoe bereiden we ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering? Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de Waddenzee. Met als aanleiding de Climate Adaptation Week als onderdeel van de ‘Climate Adaptation Summit 2020’, wil het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) verkennen hoe de Waddenzeekust zich het best kan aanpassen aan het veranderend klimaat. PRW heeft ons bureau de opdracht gegund om gezamenlijk in kaart te brengen hoe het speelveld van het noordelijk kustgebied er de komende tachtig jaar uitziet, twee adaptatiestrategieën te ontwikkelen en op basis daarvan een handelingsperspectief te ontwerpen.

Op het internationale podium ‘Climate Adaptation Design Exhibition’ zal te zien zijn wat internationaal de laatste inzichten en ideeën zijn rondom klimaatadaptatie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zal hier als partner van de gemeente Groningen de samen met ons bureau te ontwikkelen adaptatiestrategieën tonen. Het Waddenkustgebied is een wereldwijd herkenbaar deltasysteem. De uitwerking van vraagstukken als ‘hoe ga je om met de gevolgen van de zeespiegelstijging?’, ‘hoe breng je ecologie en economie in balans en verzilver je de kansen voor toerisme en verduurzaming van energietransitie en visserij?’, en ‘hoe ga om met verbindingen tussen land en zee en kustverdediging?’, hebben de potentie om een internationale voorbeeldfunctie te vervullen.