Opnieuw opdracht voor bouwblok en tuin binnen Leeuwesteyn, Utrecht

Lindehof, een groene oase voor mens en dier

Na het succes van Leeuweplaats, gaan Strootman Landschapsarchitecten en FARO architecten nu ook bouwblok Lindehof ontwerpen. Dit is met Leeuweplaats onderdeel van het ensemble Leeuwesteyn, Leidsche Rijn. Dit project met 40 koopwoningen op de kruising van de fietsroute naar de Dafne Schippersbrug en het Willem-Alexanderpark, krijgt een fraaie buitenrand en een intieme binnenkant. In het programma is voor diverse categorieën een passende eengezinswoning.

Het hoogteverschil binnen het bouwblok van 2 meter (!) is ingezet om een slimme parkeeroplossing in het binnengebied te realiseren. Dit creëert ruimte voor tuinen en een fraaie, rolstoel-toegankelijke, groene route door het blok. Deze groene ‘slang’ verbindt alle ruimtelijke elementen. De nestplekken die in de bebouwing van Lindehof komen voor zwaluwen en vleermuizen, krijgen een aanvulling in de voedselvoorziening in de hof: een gedekte tafel met planten en bomen waar insecten dol op zijn. In de afgebakende lusthof komt een grote winterlinde vol honing. De parkeerhof krijgt een mix van kleinere inheemse en kleurrijke bomen. De houten slang en alle erfafscheidingen krijgen bloeiende klimplanten die nog meer insecten aantrekken.

Bij het ontwerp van het woonblok is optimale aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hemelwater wordt ter plekke verwerkt en blijft beschikbaar voor bewatering van het groen. De collectieve delen van het ontwerp worden groen en schaduwrijk ingericht. Samen met groene erfscheidingen, bergingsdaken en plantenbakken op terrassen gaan deze hittestress tegen. Zo levert Lindehof een goede bijdrage aan de duurzame verstedelijkingsopgave van de gemeente Utrecht.

Binnen team Lindehof werkt Strootman Landschapsarchitecten met Ooms Wonen (ontwikkeling en realisatie); FARO architecten (integraal ontwerp, advisering duurzaamheid en duurzame verstedelijking); Merosch (advies over duurzaamheid, circulariteit en installaties) en Beumer Garantiemakelaars (marktadvies, positionering en verkoop).

Denkt u mee tijdens de inspiratiesessie op 11 mei? Uw mening doet ertoe!

Denk en praat mee over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? De overheden – Rijk en regio – hebben het initiatief genomen om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau ondersteunt in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat bij het maken van de gebiedsagenda.

Op 11 mei is er een online inspiratiesessie. Doet u mee? Op de agenda staan de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de vraag hoe je succesvol en creatief kunt samenwerken in Living Labs. Door het programma heen en via mini break-outsessies kunt u input geven of in gesprek gaan. Meer informatie en het aanmeldingsformulier via de link.

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta verbindt zoveel mogelijk opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar. Deze inspirerende agenda voor de toekomst, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. Deze ‘natte’ gebiedsagenda krijgt in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s en dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

De komende tijd wordt de agenda in bijeenkomsten, verspreid door het gebied, verder besproken en aangescherpt. In verband met de Corona-crisis zal dit voorlopig online gebeuren. Ondermeer via de sessie op 11 mei (deze stond eerder gepland op 19 maart).

Foto: Marcel Ketin