Coronavirus en werkwijze Strootman Landschapsarchitecten

Om verspreiding van het Coronavirus te beperken, werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast voeren wij alle overleggen via telefoon, Zoom of Microsoft Teams. We zijn zeer terughoudend in het bezoeken van locaties. Is dit toch nodig, dan doen we dit veilig, met inachtneming van de voorschriften van Rijk en RIVM.

Wij kunnen op deze wijze op een goede manier aan onze projecten werken en zijn volledig operationeel. Onze projectleiders overleggen met opdrachtgevers  over de werkwijze en voortgang in deze situatie en de invloed op overleg en planning van projecten. Zij zijn bereikbaar voor vragen en hulp bij digitaal overleg.

U kunt ons bereiken via het (doorgeschakelde) telefoonnummer 020-4194169.

Sprankelende relatie tussen historie en hedendaagse stedelijkheid

Strootman Landschapsarchitecten maakt ontwerp voor openbare ruimte en bosgebied Hembrugterrein

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied met een uitgesproken groen karakter. Op 42 ha komen zo’n duizend woningen en een programmamix van creatieve industrie, kantoren, winkels en een museum. Het gebouwde en landschappelijke erfgoed is richtinggevend voor het stedenbouwkundige plan, de landschapsvisie en de terreininrichting. Hierbij werkt Strootman Landschapsarchitecten in een ontwerpteam onder leiding van marco.broekman urbanism research architecture, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.

De opdrachtgever Hembrug B.V. hanteert hierbij een ongekend hoog ambitieniveau. Niet alleen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, maar ook op het gebied van ecologie, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Geen enkel gebouw wordt gesloopt. Voor iedere boom die moet wijken, wordt een nieuwe aangeplant.

In ons ontwerp is bijzondere aandacht voor een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en voor iedereen nabij en toegankelijk. Het bosgebied zal straks het groene hart van de ontwikkeling vormen. Een belangrijke structuurlijn in het gebied die nu niet meer intact is, is de ‘verloren’ spoorlijn. Deze structuur krijgt een belangrijke rol in onze ontwerpen en gaat zorgen voor verbinding tussen de verschillende deelgebieden en met de rest van Zaanstad.

Bijzondere kwaliteiten Kempense Heuvelrug versterken om recreatie te bevorderen

Strootman Landschapsarchitecten maakt landschapsbiografie en inrichtingsvisie voor de Kempense Heuvelrug en omgeving van Herentals in Vlaanderen

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot. Om deze op een goede manier recreatief te ontsluiten, vroeg de provincie Antwerpen Strootman Landschapsarchitecten vier jaar geleden om een plan voor het gebied tussen Kasterlee en Lichtaart. De landschapsbiografie en het toeristische ontsluitingsplan dat Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau maakte, landden in vruchtbare bodem. De betrokkenen waren zo enthousiast, dat Strootman Landschapsarchitecten opdracht kreeg om ook voor het resterende zuidelijke deel van de Kempense Heuvelrug tot aan Herentals een landschapsbiografie, -visie en inrichtingsplan te maken.

Met grote betrokkenheid van inwoners werd in 2016 via werkgroepen landschap & erfgoed en toerisme, lokale kennis en expertise verzameld en verwerkt in een landschaps- en recreatieve toekomstvisie. Deze aanpak voor het noordelijke deel van de Kempense Heuvelrug was weliswaar nieuw in België, maar werd zeer positief ervaren: Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu en voorzitter van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we het concept van de ‘landschapsbiografie’ hebben gebruikt als basis voor het plan.” En Bruno Peeters, gedeputeerde voor Toerisme: “Met deze toekomstvisie kunnen we alle troeven van de Kempense Heuvelrug uitspelen.”

Voor de landschapsbiografie, -visie en het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Kempense Heuvelrug, werken we nauw samen met landschapshistoricus Shera van den Wittenboer en Bailleul Ontwerpbureau. Het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen is nadrukkelijk onderdeel van het proces dat we doorlopen. Dat doen we met een groot aantal partijen uit de regio: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, vzw Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en IOED, plus departement Omgeving, IOED, TPA, Bosgroep, Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Grobbendonk, gemeente Lille, gemeente Kasterlee en gemeente Olen.

Naast een landschapsbiografie en -visie, maken we ook een inrichtingsvisie voor een drietal deelgebieden waarin de visie meer in detail wordt uitgewerkt, en dragen we bij aan scholing van landschapsgidsen die de kennis en enthousiasme voor het unieke landschap van de Kempense Heuvelrug zullen gaan overbrengen aan bezoekers.

Stinspark Zwolle: Van flauwe heuvel naar coolste park van Overijssel!

Stinspark Zwolle

Nadat eeuwen geleden het grootste kasteel van Zwolle met de grond gelijk gemaakt werd, ontstond een open plek – nu buurtpark in de wijk Westenholte. De Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis vroeg Strootman Landschapsarchitecten, samen met kunstenaar Paul de Kort, de kansen van deze  plek te verzilveren.

Ons ontwerp voor het vernieuwde Stinspark is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht, de tweede een dicht beplante strook in de vorm van een heemtuin. De brede gracht wordt in ere hersteld. Niet als watergracht, maar als een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houdt. Dit is de derde schil. In het hart van de schillen schuilt een eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht: een toren van zwarte composietpalen die uitnodigt tot klimmen. Het oorspronkelijke grachtenpatroon is in het voorjaar terug te zien in de beplanting met stinzenplanten.

Zo krijgt deze historische plek weer betekenis. Het ontwerp krijgt vorm in nauwe samenspraak met mensen van wijkvereniging, gemeente en RCE, en biedt ruimte voor spel, sport, theater, vertier, verblijf en ontmoeting voor jong en oud. Het Stinspark is in zijn nieuwe gedaante niet alleen een aanwinst voor de wijk Westenholte, maar voor de hele stad en zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

In een artikel in de Stentor en tijdens een interview met RTV Focus vertelt projectleider Remco van de Togt over het ontwerp voor het Stinspark.