Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

De afgelopen twee jaar heeft ons bureau gewerkt aan de Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas (AUM), in opdracht van het Deltaprogramma Maas. Voor het maken van de AUM hebben we samengewerkt met de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten langs de Maas en betrokken waterschappen om te komen tot mogelijke strategieën om zowel de waterveiligheid, als de ruimtelijke kwaliteit en het rivierbeheer langs de Maas te garanderen in 2050. We zijn dan ook verheugd te horen dat na het lange werk de AUM is vastgesteld.

Als onderdeel van de AUM maakte ons bureau al het Ruimtelijk Perspectief Maas, waarin we onderzochten welk type rivierverruimingen en dijkversterking goed passen in de verschillende landschappelijke deelgebieden van de Maas. Ook hebben we Limburgse gemeenten geholpen met het in beeld brengen van bijzondere rivieroevers en -fronten langs de Maas, waar de ruimtelijke kwaliteit door dijkversterking in het geding kan komen. Om die kwaliteiten te behouden zouden bijvoorbeeld bepaalde rivierverruimingsmaatregelen kunnen worden ingezet.

Het Ruimtelijk Perspectief en het onderzoek naar bijzondere oevers en -fronten waren belangrijke bouwstenen voor het samenstellen van toekomstige strategieën voor de Maas, zogenoemde ‘Maatregelpakketten’. Deze pakketten hebben wij overzichtelijk gevisualiseerd. Hiermee kunnen alle betrokkenen de komende jaren verder kunnen met het verder werken aan een robuust Maaslandschap met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten.

Voor ons Ruimtelijk Perspectief, klik hier; voor ons onderzoek naar bijzondere oevers en fronten, klik hier; en voor de vastgestelde AUM, klik hier.