Schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld

Schetsontwerp Westerzeedijkgebied vastgesteld

Op woensdag 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Harlingen het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. Het gebied van 50 hectare ligt prachtig tussen het centrum van Harlingen, de Westerzeedijk en een nieuwe woonwijk in, maar is al jaren een relatief onbestemd gebied. Door een groen raamwerk aan te leggen, en eerste cruciale verbindingen te maken, wordt het een parkgebied dat een essentiële schakel vormt tussen stad, dijk en buitengebied; een parklandschap met groene heuvels, wuivend riet, klauterbomen en goede paden voor spelen, sporten en relaxen.

Samen met René Kuiken Urbanism werken wij aan een verdere uitwerking van het schetsontwerp. Het schetsontwerp bouwt voort op het voorkeursmodel dat wij eerder hebben gemaakt in opdracht van de gemeente Harlingen.