Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Samen met Waterschap Rijn en IJssel, agrariërs, en andere belanghebbenden, heeft ons bureau een visie gemaakt voor de herinrichting van het beekdal van de Berkel tussen Borculo en Lochem.

In drie door zowel experts als agrariërs drukbezochte ontwerpsessies is, met de kaart op tafel, de uiteindelijke visie tot stand gekomen. Donderdag 27 juni hebben wij deze visie in aan omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving gepresenteerd.

De visie maakt het Berkeldal ecologisch en recreatief interessanter zonder dat de veiligheid in het geding komt. Kades worden verplaatst zodat een verondiepte Berkel meer ruimte krijgt, structuur- en stromingsvariatie terugkomt en de Berkel weer zichtbaar wordt in het landschap. De waterpeilen van het lokale watersysteem, die nu nog losgekoppeld zijn van de Berkel zelf, worden geoptimaliseerd en de zijbeken worden anders ingericht zodat er hoogwaardige ecologie en landschap kan ontstaan. De Berkel wordt robuuster en het landschap wordt aantrekkelijker en interessanter voor wandelaars, fietsers, kanoërs en inwoners van het gebied.

Voorkeursalternatief Salmsteke Dijk en Uiterwaard vastgesteld

Voorkeursalternatief dijk en herinrichting uiterwaard Salmsteke vastgesteld

Als onderdeel van het project ‘Sterke Lekdijk’ wordt de komende jaren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, zodat een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Strootman heeft de afgelopen tijd samen met Lievense gewerkt aan het maken van een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen maand het voorkeursalternatief voor het dijkversterkingsproject Salmsteke definitief vastgesteld. Ook is het voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard vastgesteld door het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden. Met de vaststelling van beide voorkeursalternatieven komt er een einde aan de verkenningsfase en gaan we verder met de planfase. In deze fase werken we samen met Lievense verder aan een gedetailleerder ontwerp voor zowel de dijk als de uiterwaard.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap.