Voorkeursalternatieven Salmsteke Dijk en Uiterwaard gepresenteerd aan bewoners

Voorkeursalternatieven Salmsteke Dijk en Uiterwaard gepresenteerd aan bewoners

Als onderdeel van het project ‘Sterke Lekdijk’ wordt de komende jaren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, zodat een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Strootman heeft de afgelopen tijd samen met Lievense gewerkt aan het maken van een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Dinsdagavond 23 april zijn deze voorkeursalternatieven gepresenteerd aan de bewoners. Met de monumentale bebouwing en karakteristieke bomenlaantjes op de dijk is zoveel mogelijk rekening gehouden door te gaan voor maatregelen met beperkte ruimtelijke impact. In de uiterwaard komt er onder andere plek voor natuurontwikkeling en een nieuwe zwemplas, die optimaal gaan aansluiten bij het dynamische rivierenlandschap.

De op- en aanmerkingen van de bewoners worden meegenomen in het vervolgtraject van de planuitwerking. De dijkversterking van Salmsteke zal als een van de eerste trajecten langs de Lek worden gerealiseerd, daarna gaan ook de andere delen van de Lekdijk op de schop.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap.

Koers voor de Rottemeren vastgesteld

Koers voor de Rottemeren vastgesteld

Afgelopen maand is door de gemeenteraden van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas vastgesteld hoe de koers voor het Rottemerengebied er de komende veertig jaar uit zal komen te zien. In opdracht van Recreatieschap Rottemeren heeft ons bureau gewerkt ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst – kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren’, een visiedocument waarin koers en ambities voor de toekomst van zijn geformuleerd.

De Rottemeren is een groene enclave in een dynamische, zich steeds verder verstedelijkende omgeving. Met de koers wordt de waarde van deze grote groene ruimte geborgd voor toekomstige generaties. Het Rottemerengebied wordt ontwikkeld tot recreatief landschapspark, bestaande uit een stevig landschappelijk raamwerk met daarin verschillende polderkamers die elk een eigen identiteit en recreatieve invulling hebben. Zo ontstaat er samenhang en speelruimte. Door de Rottemeren als één geheel te zien zetten de drie gemeenten in op een klimaatrobuuste en duurzame landschapsontwikkeling, waarbij de ontwikkelkracht van de verschillende betrokken partijen wordt benut en vanuit een gezamenlijk perspectief aan de toekomst van het gebied wordt gewerkt.

Lees hier meer over dit project: Kader en koers Rottemeren

Foto: Eelco de Jong