Landschapsvisie Maasdal Bergen in de maak

Landschapsvisie Maasdal Bergen in de maak

Het Maasdal is in constante verandering: waar het zand eerst sedimenteerde, wordt het nu gewonnen; en waar het dal eerst vol stond met maasheggen, zijn deze nu grotendeels verdwenen. Om te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal heeft de gemeente Bergen ons gevraagd een landschapsvisie te maken. Een goede kans om onze expertise van de Maas op de grotere schaal (zie bijvoorbeeld onze Landschapsvisie Noordelijke Maasvallei, het Deltaprogramma Rivieren en de Gebiedsagenda voor het Maasoeverpark), te gebruiken op de lagere schaal. De visie zal de gemeente helpen om stelling te kiezen en te sturen op een goede ruimtelijk invulling van de opgaven die op dit gebied afkomen, zoals waterveiligheid en de verandering van de landbouw.

Nadat we het Maasdal hebben bezocht, vond de aftrap van het project plaats op maandagavond 1 april. Tijdens een interactieve werksessie met vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en gebiedskenners leverden de deelnemers input om de kwaliteiten, de kansen en de bedreigingen in het Maasdal in kaart te brengen.

Met de resultaten gaat ons bureau de komende maanden aan de slag om een visie op het gebied te maken. Wij gaan onder andere zoeken naar nieuwe motoren voor integrale gebiedsontwikkeling en win-win situaties tussen hoogwaterveiligheid, en landschaps- en natuurontwikkeling. Zo bieden we een inspirerend ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal.