Erven Landgoed Singraven in de verkoop

Erven Landgoed Singraven in de verkoop

Het Twentse Landgoed Singraven krijgt 16 nieuwe woningen op zeven oude erven. De verkoop is in volle gang. Met de opbrengsten wordt openstelling voor het publiek in de toekomst gewaarborgd, en kunnen de nodige verbeteringen van het landgoed zelf worden gerealiseerd.

Strootman Landschapsarchitecten ontwierp in opdracht van BOEi en in samenwerking met schipperdouwes architectuur aan de het ontwerp van de nieuwe erven, zodat deze aansluiten bij het beeld van de boerenerven die kenmerkend zijn voor dit gebied, en zodat ze als vanzelfsprekend in het landgoedlandschap liggen. Door de kavels in erfpacht uit te geven dragen de nieuwe bewoners van het landgoed bij aan de instandhouding van de historische gebouwen en het landschap op het landgoed.

’Noaber’ worden van Singraven? Kijk op: www.wonenopsingraven.nl
Meer weten over het project? Klik hier.