Enthousiasme over Ruimtelijk Perspectief Maas

Tussen december 2017 en april 2018 heeft ons bureau gewerkt aan het Ruimtelijk Perspectief Maas (RPM), als onderdeel van het Deltaprogramma Maas. In het RPM hebben we de Maas en haar omgeving geanalyseerd op gebiedskwaliteiten en kansen voor de toekomst, en hebben we voor 4 deelgebieden een perspectief voor 2050 ontwikkeld voor de synergie tussen gebiedskwaliteiten en waterveiligheidsmaatregelen.

In het Deltanieuws #3 valt te lezen dat het RPM positief is ontvangen door de verschillende Maaspartners, waaronder wethouders en gedeputeerden van de Gemeente Maastricht en Provincie Noord-Brabant. Het RPM wordt nu gezien als een belangrijke bouwsteen voor de langetermijnstrategie Maas en past goed in het nieuwe rijksbeleid van Integraal Riviermanagement, waarbij gekeken wordt naar een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkelingen.

Lees het Deltanieuws over ons Ruimtelijk Perspectief hier, en download het gehele document hier.