Salmsteke in het nieuws

In het Algemeen Dagblad van 8 januari komen de plannen voor Salmsteke uitgebreid onder de aandacht. Ons bureau werkt samen met LievenseCSO aan de dijksversterking van het traject en werken nauw samen met de instanties die het plan voor de uiterwaarden maken, waaronder de Provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Donderdag 25 januari is in het dorpshuis van Lopik een eerste informatieavond waar omwonenden mee kunnen denken over de dijkversterking en de invulling van het buitendijkse gebied waar meer plaats moet komen voor recreatie en natuur.

(foto: Projectteam doorstaat de storm op de dijk bij Jaarsveld)

Voor meer van onze integrale rivierprojecten, zie bijvoorbeeld: het Maasoeverpark.