Strootman in Raamcontract Sterke Lekdijk

Samen met LievenseCSO is ons bureau gekozen voor het raamcontact Sterke Lekdijk.

De dijk van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven biedt bescherming aan Centraal Holland en voldoet niet meer aan de waterveiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ons consortium de hoogste waardering gegeven, waardoor wij ook direct het eerste deeltraject Salmsteke zijn gegund.

Wij gaan aan de slag met het uitwerken van een voorkeursalternatief voor 2 kilometer dijk. Deze waterveiligheidsopgave voor de dijk wordt gecombineerd met twee opgaven in de uiterwaard, namelijk de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het einde van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke dat invulling geeft aan alle drie de opgaven.

Voor meer informatie zie de website van Hoogheemraadschap.

Park Pauwels in het Brabants Dagblad

Ons koersdocument voor landschapspark Pauwels tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen heeft op 11 december groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. Intussen krijgt het koersdocument ook aandacht in diverse media, zoals het Brabants Dagblad. Mario Jacobs, de wethouder ruimte van gemeente Tilburg: ‘Die 4000 hectare zijn nu nog bijna anoniem en versnipperd. Er zitten veel mooie dingen in, maar er is geen samenhang. Het is onze grote opgave de pareltjes op te poetsen en voor een duidelijke identiteit te zorgen.’ Voor het gehele artikel in het Brabants Dagblad, zie hieronder:

artikel bd

Een wandeling langs het nieuwe Kreeftengat en 2 nieuwe bruggen in Twickel

De afgelopen week zijn er 2 door ons bureau ontworpen nieuwe bruggen geplaatst in het Overpark van Twickel, over de Oelerbeek en over de Twickelervaart. Daarnaast zijn er rond het Kreeftengat nieuwe moerascipressen geplaatst.

In de video hieronder zijn de fraaie resultaten te zien. Zoals ook in de video gezegd wordt; ‘Echt een pareltje geworden, dat Kreeftengat!’

Voor meer Twickel-gerelateerde projecten, kijk eens bij Twickel: vernieuwing Overpark.

Enthousiasme over VO De Deel na tweede stadscafé Emmeloord

Op 12 december heeft ons bureau het nieuwe voorlopige ontwerp voor De Deel in Emmeloord gepresenteerd tijdens het tweede stadscafé. Landschapsarchitect Remco van der Togt lichtte de plannen toe waarna bewoners met de kaart op tafel vragen konden stellen. Enthousiast werd er gereageerd op het ontwerp van het plein, dat met een waterelement, een bomenlijst en een paviljoen, geborgener, groener en gezelliger wordt.

Het ontwerp voor De Deel is een uitwerking van het centrumplan dat in mei 2017 door de raad is vastgesteld (LINK centrumplan Emmeloord).

Rapportage Omroep Flevoland over het Stadscafé (LINK)

Voor meer pleinen: zie het Aarplein