Masterplan voor park Pauwels in Tilburg

Ons bureau werkt aan het masterplan van een nieuw landschapspark ten noorden van Tilburg, tussen Tilburg en de Loonse en Drunense duinen: Park Pauwels.

Tilburg heeft de ambitie om met drie stadsregionale parken de verbinding tussen de stad en het natuurrijke buitengebied versterken. Park Pauwels, ten noorden van Tilburg, is hiervan de eerste. Ons bureau heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige kwaliteiten en karakteristieken, de motoren en het zwevend programma, en de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het gebied. Een van deze ontwikkelingsrichtingen werken wij uit tot een masterplan.

Hierboven is een fotocollage te zien van de ontwikkelingsrichting ‘Waterzuiveringslandschap’.

Voor meer van ons werk voor landschapsparken, zie ook Landschapsvisie Drentsche Aa of Waterzuiveringspark het Lankheet.