Eerste stadscafé over centrumplan Emmeloord

Strootman Landschapsarchitecten zal in opdracht van de gemeente Noordoostpolder een masterplan maken voor het centrum van Emmeloord. Op 8 april was het eerste Stadscafé, waarbij bewoners nauw betrokken waren in het meedenken over het centrum. Zij gaven ons de taak mee een “gevarieerd, eigen en gezellig” centrum te maken.

Verder op de planning staat het herontwerp van De Deel, het grote plein in het centrum van Emmeloord. Verwacht wordt dat dit in oktober gepresenteerd zal worden aan de gemeenteraad.

Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa gepubliceerd!

Onlangs is de Landschapsvisie 2.0 voor de Drentsche Aa verschenen. Het is de herziene versie van de eerste Landschapsvisie, die twaalf jaar diende als referentiekader bij inrichtingsprojecten
en als aanjager van projecten om het landschap van het Drentsche Aa-gebied nog mooier te maken. De Landschapsvisie 2.0 is tot stand gekomen in een uitvoerig proces, waarin ook de bewoners betrokken waren. De Landschapsvisie 2.0 geeft sturing aan nieuwe ontwikkelingen, maar biedt tegelijk genoeg ruimte om weer een jaar of tien mee te kunnen.

Zie ook het interview met Berno in het aprilnummer van het informatiebulletin van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Nieuwe bruggen Overpark Twickel gerealiseerd

Ons bureau heeft, in de lijn van het masterplan van Michael van Gessel, zes nieuwe voetgangersbruggen ontworpen voor het Overpark van Twickel. De bruggen zijn onderdeel van het vernieuwingsplan waar ons bureau sinds 2015 aan werkt. Uitgangspunten voor het vernieuwingsplan zijn respect voor de historische parkaanleg, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden, en aandacht voor het huidige en toekomstige gebruik. In maart zijn de twee eerste bruggen geplaatst, waarmee de familie van bruggen in Twickel verder is uitgebreid.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.