Marktstraatbrug tussen Twickel en Delden staat op zijn plek

Delden en Langoed Twickel zijn van oudsher altijd goed met elkaar verbonden geweest. Door de aanleg van de rondweg om Delden kwam er een fysieke barrière tussenbeide te liggen. Om de Deldenaren weer een rechtstreekse verbinding te geven naar het landgoed zijn er twee nieuwe voetgangersbruggen aangelegd. De tweede brug, naar ons ontwerp, is recent geplaatst, aansluitend op de Marktstraat in Delden. De detaillering en het materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug bij de Twickelerlaan die in 2014 is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.