Strootman werkt mee aan corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Strootman Landschapsarchitecten werkt in opdracht van het ministerie van I&M aan de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. De studie is er op gericht de bereikbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Ons bureau is gevraagd om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied in kaart te brengen zodat bij de keuzes van de maatregelen rekening gehouden wordt met landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.