Strootman ontwerpt fietsbrug Baardwijkse Overlaat

Strootman heeft in samenwerking met Olde Hanter bouwconstructies een fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat ontworpen. De aanleiding voor nieuwe brug zijn aanpassingen aan de A59 waardoor de randweg van Drunen wordt verlegd. De nieuw te plaatsen brug komt in een dijk die 100 jaar geleden nog een 800 m lange spoorbrug was dwars over de overlaat van de Maas. 

Ons voorstel is om weer een brug van dijk tot dijk te maken en opgaande vegetatie weer te verwijderen. De Baardwijkse Overlaat komt zo weer optimaal tot zijn recht. Het ontwerp van de brug blijf zo dicht mogelijk bij het ontwerp van de nog resterende brugdelen. Bovendien plaatsen wij een brug-in-een-brug. Fietsers zullen zo zweven over de ‘Halve Zolenlijn’.

 De fietsbrug is ontworpen in het kader van een prijsvraag in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Gezonde Molenzoom gepresenteerd tijdens seminar Gezond Stedelijk Landschap

16 december presenteerde ons bureau de visie voor een gezonde Molenzoom: De Gezondheidsfabriek. De resultaten zijn op vrijdag 16 december gepresenteerd tijdens het drukbezochte seminar ‘Gezond Stedelijk Landschap’ in Architectuurcentrum Makeblijde.
De Gezondheidsfabriek is het resultaat van een onderzoekstraject waar ons bureau, B+B, Track Landscapes en studenten van de WUR, in opdracht van Makeblijde en de NVTL, elk een visie hebben gemaakt voor de Molenzoom in Houten; een bedrijfsstraat tussen de rondweg en het centrum. De Molenzoom heeft nu een leegstand van 20%. Het uitgangspunt van het onderzoek is hoe gezondheid een rol kan spelen in het herontwerp van de straat en zo een aanjager kan zijn voor nieuwe ontwikkeling.

Meer informatie over de resultaten volgt snel.

Voor meer informatie over het traject ‘Gezondheid en Ruimte’ zie de website van Makeblijde 

Landschapsplan ‘nieuwe stijl’ voor Rijkswaterstaat WNN

Strootman werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de update van het landschapsplan voor de regio West-Nederland Noord. Het landschapsplan wordt een ‘landschapsplan nieuwe stijl’ voor de drie netwerken van Rijkswaterstaat: het hoofdwegennetwerk, het hoofdvaarnetwerk en het hoofdwatersysteem. Het wordt een integrale visie waarbij wij in samenwerking met Rijkswaterstaat zowel de karakteristieken van het netwerk en het landschap meenemen als trends en ontwikkelingen. Daarbij onderzoeken we hoe het netwerk van Rijkswaterstaat kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Medio 2017 wordt het landschapsplan nieuwe stijl afgerond.