Strootman aan zee

Vrijdag 26 ging ons bureau op excursie naar de Hollandse kust. Een lang staand afscheidscadeau van ex-collega Maike Warmerdam. In haar tijd bij Atelier Kustkwaliteit heeft zij een schat van ervaring op gedaan over de laatste kustprojecten en zij kon alles vertellen over de Zandmotor, de nieuwe boulevard van Scheveningen en de parkeergarage/dijk/duinen bij Katwijk.

Ons bureau werkt al jaren aan de kust, veel aan overkoepelende visies, met recent het Kustpact, het Masterplan Kust en Erfgoed en ook de visie voor de Groninger Waddenkust. De bezochte projecten zijn vaak de pakkende referenties.

Maasoeverpark; uitwerking Delta Rivieren

Voor Deltaprogramma Rivieren heeft ons bureau gewerkt aan de Voorkeursstrategie Bedijkte Maas. Momenteel maken we de uitwerking van één van de daarin geformuleerde koploperprojecten: het Maasoeverpark. Een Maaspark van fort tot fort van Crèvecoeur tot Sint Andries.

Het doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak) het waterveiligheidsdoel te realiseren. De integrale aanpak verbindt waterveiligheid (ruimte voor de rivier en dijkverbetering) met: realisatie EHS, versterken cultuurhistorie en versterken van het toeristisch en recreatief netwerk. Dit alles in samenhang met de andere gebiedsopgaven in de regio.

De gebiedsagenda die de basis is voor de aanvraag van MIRT-onderzoeksstatus is bijna afgerond.