‘Un Hommage à Lady Day’ in het nieuws

Leonie Cornelius, tuinarchitecte en Ierse televisiepersoonlijkheid, heeft vol lof geschreven over onze inzending voor het tuinfestival in Chaumont van 2010. In dit artikel schrijft ze over haar liefde voor de ‘opium poppy’, en deze Roze papavers hadden de hoofdrol in onze tuin. Het festivalthema van 2010 was “Body & Soul”. Wij hebben daar invulling aan gegeven door een eerbetoon te ontwerpen aan de legendarische jazz-zangeres Billie Holiday (Lady Day). De papavers vormen de hoofdnoot als knipoog naar het drugsverleden van Billy Holiday.

Uit het artikel van Cornelius:

“This show garden at Chaumont entitled ‘Un hommage à Lady Day’ was designed by the Dutch company called Strootman Landscape Architecture in 2010 and was one of my favourites. It was a wonderful conceptual tribute the the great, late jazz singer Billie Holiday. Black timber provided a strong backdrop for the soft feathery planting which included myosotis, mallow, cosmos, echinacea, anemone as well as the opium poppy, a reference to the singer’s drug habit. The garden also featured surround sound recordings of her work, making this a truly magical space to be in.”

Voor het volledige artikel zie de blog van Leonie Cornelius

Bureau excursie Vlaanderen

Samen met Jan Bastiaens (Agentschap onroerend Erfgoed Vlaanderen) en Bas Van der Veeken (Regionaal landschap Grote en Kleine Nete) is ons bureau vrijdag 15 juli op excursie geweest naar Vlaanderen. Eerste stop: De Landloperskolonies van Merksplas en Wortel. Ons bureau deed dit jaar onderzoek naar alle vijf de koloniën van Nederland en België en we hadden nog niet de kans gehad om de Vlaamse Koloniën beter te bekijken.
Tweede stop was het prachtige arboretum Kalmthout om de planten- en bomenkennis bij te spijkeren, en de laatste halte was de Mozesbrug van Ro&Ad.

Strootman de lucht in

Dinsdag 12 juli hebben wij samen met Jos Stöver van de RCE foto’s gemaakt van de Keyserkerk in Middenbeemster. In 2014 hebben wij de terp waarop de kerk staat opnieuw vormgegeven (zie project), en twee jaar na aanleg ziet het er fantastisch uit.

Door verzakkingen van de terp en het nieuw te plaatsen bijgebouw zou de terp destijds zijn symmetrie verliezen en uit evenwicht raken. Het ontwerp van het grondlichaam was daardoor de grootste opgave: door de heldere nieuwe grondvorm is de kerk op een mooi en rustig presenteerblad komen te staan, waardoor de aandacht uitgaat naar de kerk.

“Liefdevol de kettingzaag hanteren”

22 maart 2015 gaf Berno Strootman een lezing op het mini-symposium ‘Rondom Magnus’ georganiseerd door de Vereniging Historisch Anloo. Thema was het kappen (of niet kappen) van de bomen rondom de kerk van Anloo dat nu steeds meer verscholen ligt achter het groen.

Via website Noorderbreedte:
Berno Strootman beaamt het dichtgroeien van dorpen. Volgens hem geldt het dichtgroeien niet alleen voor Anloo, maar voor heel Nederland. Hij vindt het daarom zaak om ‘liefdevol de kettingzaag te hanteren’. ‘De invloed van de mens is heel belangrijk anders kunnen we elkaar over honderd jaar niet meer zien door de bomen.’ Strootman wil graag zoveel mogelijk contrast in het landschap zichtbaar maken. De uitgestrektheid van vroeger moet weer terugkeren. Als voorbeeld noemt hij zijn project bij de Kymelsberg bij Schipborg. Het gebied raakte steeds meer bebost. Hier heeft Strootman een uitzichtpunt over de weilanden gecreëerd door een aantal bomen weg te halen en een bankje te plaatsen. Van tevoren was hier veel ophef over, maar naderhand vonden de tegenstanders het toch wel mooi.

Berno Strootman: ‘Ik vind het vanzelfsprekend dat mensen er bovenop zitten als bomen weg moeten. Ik vind die ophef uiteindelijk wel mooi.’

Voor meer informatie, zie het volledige artikel op Noorderbreedte.nl

Een pact voor de Nederlandse kust

Na het ontwerp-besluit dat de minister van Infrastructuur en Milieu in december 2015 nam over de gewijzigde bevoegdheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het kustfundament ontstond grote maatschappelijke ongerustheid. Vanaf 1 juli 2016 zouden gemeenten en provincies zeggenschap over het strand en de duinen krijgen. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties luidden de alarmklok door middel van de campagne ‘Bescherm de kust’. Als reactie daarop heeft minister Schultz besloten om het bouwverbod voorlopig te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten.

Strootman Landschapsarchitecten maakt in opdracht van het ministerie van IenM, in nauwe samenwerking met die overheden en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties, een inventarisatie van alle waarden van de kust en brengt het huidige beschermingsbeleid daarvan in beeld. De studie is één van de bouwstenen voor het pact dat deze zomer zal worden gesloten.

Klik hier voor informatie over de studie.

Berno Strootman is nieuwe Rijksadviseur

Strootman Landschapsarchitecten is trots dat Berno Strootman door de staatssecretaris Martijn van Dam is benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij gaat per 1 september aan de slag. Berno zal samen met Daan Zandbelt en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de komende vier jaar het College van Rijksadviseurs vormen.

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Het CRa adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie. Het CRa staat ook voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk is betrokken.

Het gaat om een part-time functie, Berno blijft daarnaast werkzaam voor zijn bureau, waarvoor hij zijn kennis en ervaring zal blijven inzetten. Hij blijft betrokken bij al zijn lopende projecten, en zal ook beschikbaar zijn voor toekomstige projecten van het bureau.

Voor meer informatie over de aanstelling van het nieuwe College van Rijksadviseurs, zie de website van het CRa.

Strootman gaat voor gezond

Strootman Landschapsarchitecten gaat voor gezond! Ons bureau is een van de teams dat onderzoek gaat doen naar de Molenzoom in Houten met als doel kennis en aangrijpingspunten te ontwikkelen waarmee je landschap en openbare ruimten gezonder kunt maken. De Molenzoom moet “transformeren naar een economisch vitale en comfortabele woon- en werkomgeving zonder haar belangrijkste functies voor werkgelegenheid en transport te verliezen.”

Het experiment is opgezet door de NVTL in samenwerking met Makeblijde.

Onderzoek naar het Pauperparadijs

Theaterspektakel ‘Het Pauperparadijs’ al gezien? Strootman was op 1 juli aanwezig bij de voorstelling, samen met het team dat de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor Unesco werelderfgoed voorbereid. In samenwerking met Kenniscentrum Landschap deed ons bureau onderzoek naar de landschappelijke context van de Nederlandse en Vlaamse Koloniën van Weldadigheid. De panelen van ons werk zijn te bewonderen bij de kolonie Veenhuizen, dus mocht je een kaartje hebben bemachtigd voor het theater, bekijk dan vooral ook de resultaten van ons onderzoek. De voorstelling speelt nog tot 7 augustus.

*Trots poserend naast het paneel is Isabella Hol. Als stagiair bij ons bureau heeft zij aan dit project meegewerkt.