Landschapsvisie Drentsche Aa genomineerd voor Gouden Piramide 2015

De Landschapsvisie Drentsche Aa is genomineerd voor de Gouden Piramide 2015!
In juni bezoekt de jury de vijf genomineerden en op zaterdag 21 november 2015 wordt de winnaar bekendgemaakt

Volgens de jury:
“Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen. Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht.
Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.”

Zie goudenpiramide.nl voor meer informatie