Masterplan Kust en Erfgoed “steun in de rug voor het provinciale beleid”

Het Masterplan Kust en Erfgoed van Strootman is na publicatie vorig jaar enthousiast ontvangen. RO Magazine gaat in op de handvatten die het masterplan biedt aan provincies en gemeenten voor het omgaan met cultuurhistorie bij de grote veranderingen die op stapel staan voor de Nederlandse kust.

Beleidsspecialist Waterveiligheid Erik Schumacher van de Provincie Zeeland is “blij met het masterplan en ziet het als een steun in de rug voor het provinciale beleid rond cultuurhistorie en waterveiligheid.Voorzitter van het Landelijk Overleg Kust Joke Geldhof (gedeputeerde van Water en Wonen) is “van plan om het masterplan onder de aandacht van zoveel mogelijk betrokkenen te brengen.”

Lees hier meer over het Masterplan Kust en Erfgoed

Lees het volledige artikel op: http://romagazine.nl/kiezen-voor-karakter/9226

Omgevingsvisie provincie Groningen online

Vorige week heeft het College van GS van Groningen ingestemd met de Ontwerp-Omgevingsvisie. Ons bureau heeft hieraan een bijdrage geleverd en een groot deel van de kaarten gemaakt. Sinds 16 maart zijn de documenten beschikbaar op: www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/omgevingsvisie.