Kwaliteitskader IJsselmeergebied online

De Rijksadviseur voor Landschap en Water heeft Strootman, wegens onze ervaring met het IJsselmeergebied, gevraagd een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied te maken. Het Kwaliteitskader brengt samenhang tussen de ingrepen in het waterbeheer en andere ruimtelijk-economische ontwikkelingen, met als doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied. Het Kwaliteitskader is inmiddels gereed en te downloaden via de website van het College van Rijksadviseurs.