Berichten

Een wandeling langs het nieuwe Kreeftengat en 2 nieuwe bruggen in Twickel

De afgelopen week zijn er 2 door ons bureau ontworpen nieuwe bruggen geplaatst in het Overpark van Twickel, over de Oelerbeek en over de Twickelervaart. Daarnaast zijn er rond het Kreeftengat nieuwe moerascipressen geplaatst.

In de video hieronder zijn de fraaie resultaten te zien. Zoals ook in de video gezegd wordt; ‘Echt een pareltje geworden, dat Kreeftengat!’

Voor meer Twickel-gerelateerde projecten, kijk eens bij Twickel: vernieuwing Overpark.

Marktstraatbrug tussen Twickel en Delden staat op zijn plek

Delden en Langoed Twickel zijn van oudsher altijd goed met elkaar verbonden geweest. Door de aanleg van de rondweg om Delden kwam er een fysieke barrière tussenbeide te liggen. Om de Deldenaren weer een rechtstreekse verbinding te geven naar het landgoed zijn er twee nieuwe voetgangersbruggen aangelegd. De tweede brug, naar ons ontwerp, is recent geplaatst, aansluitend op de Marktstraat in Delden. De detaillering en het materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug bij de Twickelerlaan die in 2014 is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.

Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

Portfolio Items