Berichten

Oorlogsmonument Anloo genomineerd voor Drentsche Architectuurprijs 2018

Het oorlogsmonument voor het onderduikershol in het Evertsbos in Anloo staat als enige landschappelijke project op de shortlist voor de Drentsche Architectuurprijs 2018. Stemmen kan hier.

Ons bureau ontwierp in opdracht van de historische vereniging Anloo een ingetogen monument dat bestaat uit 13 grote veldkeien. De keien symboliseren de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten in het hol en op deze plek zijn omgebracht. Via een nieuwe entree en een pad van veldkeitjes bereik je het monument. Met terughoudende ingrepen is een verstilde, poëtische herdenkingsplek gecreëerd.

Voor meer informatie over het project, zie Oorlogsmonument Anloo.

Belvederes_01

Belvedères Drentsche Aa

Belvedères Drentsche Aa

Het Stroomgebied van de Drentsche Aa is een van de mooiste gebieden van Nederland. Al vanaf de 19e eeuw staan hier belvedères die uitkijken op het eeuwenoude bekenlandschap. De bekendste, die ook is vastgelegd op schilderijen, is de Kymmelsberg. In de landschapsvisie Drentsche Aa hebben wij voorgesteld om nieuwe belvedères te maken.

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij bijna 30 locaties geselecteerd. Op de geselecteerde locaties bestaan op relatief korte afstand van elkaar vrij grote hoogteverschillen. Deze potentiële uitkijkpunten hebben we in het veld met een groepje mensen bezocht, en getoetst op potentiële belevingswaarde, toegankelijkheid en haalbaarheid.

Van de 30 locaties zijn 8 locaties gekozen waarvoor we een concreet ontwerp hebben gemaakt. De ontwerpingrepen bestaan meestal uit het verwijderen van beplanting, in combinatie met het maken van een bijzondere plek waar van het uitzicht kan worden genoten. De belvedères zijn in het algemeen terughoudend vormgegeven met landschappelijke middelen: grond, beplanting en objecten van onbehandeld larixhout en roestend Cortenstaal staal.

Voor twee locaties hebben we een sculpturaal zitobject ontworpen. In de grote weidsheid van de Westersche Lage Landen en het Eexterveld zouden banken namelijk niet tot hun recht komen. Daarom hebben we daar gekozen voor twee kloeke houten sculpturen.

Het panorama op het Eexterveld ligt op het hoogste punt in de directe omgeving. Door het verwijderen van opgaande beplanting is een weids uitzicht rondom mogelijk. Hier heeft het zitobject de vorm van een landschapstribune gekregen, die wordt doorsneden door een oud landbouwweggetje.

Ook in de Westersche Lage Landen hebben we het nieuwe zitobject op een strategische plek geplaatst. Door het verwijderen van struweel en enkele bomen, wordt vanaf de belvedère aan twee kanten zicht mogelijk in de lengterichting van het beekdal van het Gasterensche Diep. In de verte is de kerktoren van Rolde zichtbaar geworden.

De nieuwe belvedères bieden, ieder op unieke wijze, de gelegenheid om op de meest bijzondere plekken te genieten van de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.


Locatie: Nationaal Landschap Drentsche Aa

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio Noord

Jaar van ontwerp: 2006-2010

Jaar van uitvoering: 2008-2010

Videofragment uit speciale uitzending Kunstuur

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2010

Download projectblad in PDF

Artikel van Staatsbosbeheer


Inschrijven nieuwsbrief
excursie Vlaamse Koloniën_003

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

‘De visionaire wijze waarop Generaal Johannes van den Bosch de grote problematiek van armoede en criminaliteit aanpakte door middel van het stichten van landbouwkoloniën, was een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Deze ideologie en de nog steeds tastbare uitwerking ervan zijn uniek’. (NL nominatiecommissie, 2011)

Verscholen in de zandlandschappen van Drenthe en Antwerpen heeft in de 19e en 20e eeuw een groot sociaal en landschappelijk experiment plaatsgevonden. Gedurende de eerste grootschalige woeste grondverkopen zag Johannes van den Bosch kans om zijn Koloniën van Weldadigheid te stichten. Binnen zeven jaar ontstonden stapsgewijs de koloniën die we tegenwoordig kennen als Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Oost Vierde Parten, Ommenschans en Veenhuizen in Nederland, en Wortel en Merksplas in Vlaanderen. Het hogere doel was hierbij: verpauperde landgenoten een nieuwe basis van bestaan bieden binnen de bescherming van de landbouwkoloniën, om vervolgens kansrijk terug te keren in de normale maatschappij.
De kolonies hebben ook een grote landschappelijke invloed gehad. De grond werd bewerkt, bossen werden aangeplant en er ontstond een uniek leefgebied op de eerst zo woeste gronden. Daarmee werden de eerste stappen gezet in het ontginnen van de grote heidegebieden van het zandlandschap.

In 2011 werd het cultureel en natuurlijk erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid opgenomen op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van Unesco Nederland. Strootman Landschapsarchitecten heeft in nauwe samenwerking met Kenniscentrum Landschap (Rijksuniversiteit Groningen) en specialisten uit België onderzoek gedaan naar de landschappelijke context waarin de Kolonies van Weldadigheid zijn aangelegd en de landschappelijke transformatie die daarna heeft plaatsgevonden. Deze analyse is een belangrijke bouwsteen in de voorbereiding van de definitieve status van Werelderfgoed, die naar verwachting zomer 2018 wordt toegekend.Locatie:
Verschillende locaties in Nederland (Drenthe) en België (Antwerpen)

In samenwerking met: Rijksuniversiteit Groningen Kenniscentrum Landschap, Jan Bastiaens

Opdrachtgever(s): Provincie Drenthe

Omvang in ha:

Jaar van ontwerp: 2016

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief
IMG_2166

Oorlogsmonument Anloo

Oorlogsmonument Anloo

Een poëtische plek om te herdenken

In het Evertsbos in Anloo bevond zich tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderduikershol. De schuilplaats bestond een uitgegraven ruimte in het zand die bedekt werd door een dakconstructie en takken. Ook ’s winters was het hol geheel aan het zicht onttrokken door het jonge, dichte naaldbos dat er toen stond. Er was plaats voor 2 tot 3 mensen, maar er verbleven er soms meer dan 10. In september 1944 werd de schuilplaats ontdekt: 5 mensen konden ontkomen, 3 mensen zijn opgepakt en op 12 oktober 1944 in Westerbork geëxecuteerd. Daarna zijn op 8 april 1945 10 mensen die gevangen zaten in het Scholtenshuis in Groningen hier naartoe gebracht, gemarteld, geëxecuteerd en begraven. Zij zijn later elders herbegraven.

Tijdens een storm is het naaldbos enkele decennia geleden grotendeels verwoest. Nu ligt het onderduikershol op een open plek in het bos, aan de voet van een “eiland” van overgebleven dennenbomen. Het is een bijzondere plek, met uitzicht over de weidse, natte vlakte met in de verte een grote koepel rododendrons.

Van het onderduikershol is nu alleen nog de rand te zien. De Vereniging Historisch Anloo wil graag het verleden levend houden door de plek op een ingetogen manier weer zichtbaar te maken in het landschap. Aan ons bureau is gevraagd een ontwerp te maken.

Het ontwerp is terughoudend en accentueert de al aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Met beperkte ingrepen wordt een verstilde, poëtische herdenkingsplek gecreëerd. Er wordt een nieuw hekwerk van lokaal, duurzaam hout (eik, douglas, lariks, kastanje) geplaatst, dat de entree van deze bijzondere plek markeert. De bestaande gedenksteen wordt verplaatst en naast de poort in het hek neergezet. De bestaande bronzenplaat wordt vervangen door een nieuwe plaat met de namen van de 13 geëxecuteerden en een korte toelichting. Voor het hek komt een “stilstaanbank” om zittend, over het veld uitkijkend, stil te staan bij de gebeurtenissen uit het verleden.

Er wordt een informeel pad aangelegd dat opgaat in het landschap. Het pad bestaat uit veldkeien die onregelmatig verspreid worden neergelegd, zodat ze naar buiten toe “uitwaaieren”. De bestaande aarden rand van het onderduikershol wordt aan de buitenkant verstevigd en wat opgehoogd met aarde, afkomstig uit het gebied. In de ingang van het hol komen 13 mens-grote, veldkeien te staan die de 13 omgekomen mensen symboliseren.

Copyright foto’s Van Oost MediaLocatie:
Anloo, Drenthe

Opdrachtgever: Vereniging Historisch Anloo

Omvang in ha: 1500 m2

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2016-2017


Inschrijven nieuwsbrief
foto Harry Cock

Ballooërveld

Ballooërveld

In het hart van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa ligt het Ballooërveld. Het is een van de weinige plekken binnen het Drentsche Aa-gebied waar de grote heide, essentieel onderdeel van het esdorpenlandschap, nog enigszins kan worden ervaren, en waar aan weerszijden de relaties met de naastgelegen beken tastbaar zijn.

Het Ballooërveld is als een oude huid vol littekens in de vorm van onder meer karrensporen, Celtic Fields en grafheuvels. Ook is het lange tijd in gebruik geweest als militair oefenterrein en het is mede te danken aan Defensie dat het Ballooërveld er nog zo ongeschonden bij ligt. Wel heeft Defensie langwerpige bosgroepen aangeplant die werken als ‘kamerschermen’, ze delen de ruimte op, waardoor nergens de grote openheid kan worden ervaren, die in dit deel van Drenthe tot 50 jaar geleden zo karakteristiek was. Naast de Defensiebosjes groeit het veld aan de randen dicht door spontane opslag van beplanting als gevolg van het te extensieve beheer.

Het Ballooërveld zelf is recentelijk door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Dat was een extra aanleiding om opnieuw te kijken naar de inrichting en samenhang tussen landschap, cultuurhistorie en aardkunde, en natuur en recreatie. Strootman Landschapsarchitecten heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een inrichtings- en beheerplan opgesteld waarin al deze belangen zijn verwerkt in een ruimtelijk ontwerp.De opeenstapeling van archeologie, historische geografie, historische ecologie en aardkunde maakt het Ballooërveld tot een uitzonderlijk gebied. In het inrichtingsplan vormen deze aspecten de basis voor een toekomst waarin het recreatieve gebruik en dan vooral het beleven van de historische en ecologische kwaliteiten en de grote open ruimte centraal staat.

Om de grote open heide weer te kunnen ervaren, zal het grootste deel van de Defensiebosjes en de natuurlijke opslag worden verwijderd, en zal het veld intensiever worden begraasd met een gescheperde kudde Drentse heideschapen. Door het verwijderen van opgaande beplanting wordt de ruimtelijke samenhang tussen karrensporen, grafheuvels en Celtic Fields zichtbaar en kunnen bezoekers overweldigd raken door de grote hoeveelheid aanwezige grafheuvels die nu vaak niet zichtbaar zijn. Solitaire bomen en kleine boomgroepen blijven juist staan en door grote variatie in microreliëf op het veld verandert het perspectief van de wandelaar voortdurend. Door het open maken van het heideveld krijgt ook de reeks van dorp-es-heideveld-beekdal rond het dorp Balloo op een nieuwe manier gestalte.

De randen van het veld vormen een rijke omlijsting van kleine jonge heideontginningen; herinneringen aan pogingen van boeren om zo’n 100 jaar geleden de heide in cultuur te brengen. Deze jonge ontginningen zijn vaak omzoomd met een houtwal of beplantingssingel. Deze omlijstingen worden uitgeprepareerd en liggen straks als markante plekken op de open heide. Binnen in deze ‘schatkamers’ komen bijzondere vegetaties, bijvoorbeeld soortenrijke graslanden afgewisseld met de klassieke haverlandcultuur.

Aan de westkant van het Ballooërveld ontstaat een open ruimtelijke verbinding tussen veld en beekdal, terwijl aan de oostkant van het veld de bestaande houtwal zoveel mogelijk wordt hersteld. In de oostelijke houtwal, zo kenmerkend voor de 19e-eeuwse ontginningen, worden doorkijkjes gemaakt naar het beekdal.


Locatie: Gemeente Aa en Hunze

In samenwerking met: Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (Jeroen Zomer, Theo Spek)

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio Noord

Omvang in ha: 900ha (heideveld ca. 367ha)

 Jaar van ontwerp: 2009

 Jaar van uitvoering : 2010-2014

Videofragment uit speciale uitzending Kunstuur

Luchtvideo van karrensporen

Publicatie Noorderbreedte

Download projectblad PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Strubben-Kniphorst_01

Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch is een van de parels van het Drentsche Aa-gebied en verreweg het grootste archeologische rijksmonument van Nederland. Het gebied heeft een ongekende concentratie van archeologische waarden, die bovendien voor een groot deel zichtbaar zijn. Naast aardkundige waarden als laagten, stuifzanden en vennetjes en prehistorische monumenten als hunebedden en vele grafheuvels, bevat het gebied veel restanten uit verschillende perioden, zoals grote bundels karrensporen over de Hondsrug, eikenstrubben die veelzeggend zijn over de voorheen prominente rol van schapen in het heidelandschap, restanten van eeuwenoude vormen van (hout)beheer als holten en hakhout,

Het gebied werd tot een paar jaar geleden beheerd als natuurterrein en Defensieterrein. Spontaan gegroeide jonge bossen en opslag hebben zo een groot gedeelte van de archeologische relicten bedekt, het gebied verruigd, en waardevolle contrasten uit het gebied laten verdwenen.

Als vervolg op de landschapsvisie Drentsche Aa, hebben wij voor Strubben Kniphorstbosch een inrichtings- en beheerplan gemaakt dat is opgevat als een landschapsarchitectonische opgave, waarin het beeld een centrale rol speelt.

Contrasten worden stevig aangezet en verschillen tussen natuur en cultuur worden gedramatiseerd. De weidsheid die het gebied ooit had is weer terug, waardoor ook zeer rijke ecologische gradiënten ontstaan van gesloten naar halfopen en open landschap, en de grote tijdsdiepte van dit landschap weer zichtbaar wordt. Dit geeft het landschap een verhevenheid die verder gaat dan schoonheid alleen. Het plan benut de kansen om de zichtbaarheid en de ruimtelijke samenhang tussen de sporen uit het verleden te vergroten, waardoor bezoekers onder de indruk kunnen raken van de overweldigende hoeveelheid historisch materiaal in dit sublieme landschap.


Locatie: Gemeente Aa en Hunze, Drenthe

In samenwerking met: NovioConsult, Kenniscentrum Landschap van de RUG (Theo Spek), Bureau Overland (Jan Neefjes)

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio Noord

Omvang in ha: 295ha

Jaar van ontwerp: 2007-2008

Jaar van uitvoering: 2010-2015

Videofragment uit speciale uitzending Kunstuur

Artikel in Paisea

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Drentsche Aa_01

Landschapsvisie Drentsche Aa

Landschapsvisie Drentsche Aa

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is een van de mooiste gebieden van Nederland: het is zowel Nationaal Landschap, Nationaal Park, Ecologische hoofdstructuur, als Natura2000-gebied. Het eeuwenoude bekenlandschap is relatief ongeschonden door de grote ruilverkavelingsoperaties gekomen. Maar door nieuwe ontwikkelingen, ecologisch beheer, en versnippering van eigendommen vervagen de oorspronkelijke contrasten en werd het gebied minder spannend. Er moest een visionair plan komen, die met krachtige ruimtelijke principes de ontwikkelingen in goede banen leidt en zo de kwaliteit van het gebied waarborgt.

Het Drentsche Aa-gebied bestaat uit drie landschapseenheden: beekdalen, essen en velden (bestaande uit heide, jonge landbouwontginningen en bos). De afgelopen decennia is deze structuur meer en meer vertroebeld. Er is bos en andere beplanting bijgekomen, waardoor contrasten tussen grootschalige open gebieden en besloten plekken afnemen. Daarmee verliest het gebied niet alleen aan structuur, maar ook de prachtige dramatiek boet in aan spanning.

De landschapsvisie is gebaseerd op een gedegen, beeldende integrale analyse van het landschap en zijn ontwikkelingsgeschiedenis. Die ontwikkelingsgeschiedenis stopt niet bij 1850, maar gaat ongeveer 6000 jaar terug. Aan allerlei fasen uit de geschiedenis worden bouwstenen ontleend voor de landschapsvisie. Die visie is zowel gebaseerd op de historie als op de hoge natuurwaarden en schetst een uitweg voor hedendaagse conflicten en dilemma’s. Het nieuwe landschap moet zo sterk zijn dat het nieuwe ontwikkelingen kan herbergen.

De landschapsvisie geeft aan hoe de dramatiek van het landschap maximaal tot leven kan worden gebracht en hoe de historische gelaagdheid beter zichtbaar kan worden. Per landschapseenheid stellen wij maatregelen voor om de gewenste inrichting te bereiken. Daarnaast doet de visie aanbevelingen over de omgang met infrastructuur, waterberging, archeologie en landgoederen; en doen wij voorstellen voor het veranderen van de waterhuishouding, het verbeteren van dorpsuitbreidingen en het maken van nieuwe belvedères.

Met dit pakket moet het gebied van de Drentsche Aa in staat zijn nieuwe ruimtelijke initiatieven moeiteloos op te nemen. Voor de landschapsvisie Drentsche Aa is Berno Strootman onderscheiden met de Harry de Vroome-penning.


Locatie: Stroomgebied van de Drentsche Aa, provincie Drenthe

In samenwerking met: Theo Spek (Kenniscentrum Landschap, RUG), Hans Elerie, RAAP en NovioConsult Van Spaendonck

Opdrachtgever(s): Staatsbobeheer & Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa

Omvang in ha: 30.000 ha

Jaar van ontwerp: 2003-2004

Jaar van uitvoering: vanaf 2005

Videofragment uit speciale uitzending Kunstuur

Artikel in XXI magazine

Artikel in TOPOS

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
L29 Visiekaart Assen aan de Aa 016

Assen aan de Aa

Assen aan de Aa

Assen werd in de 13e eeuw gesticht aan een bovenloopje van het Drentsche Aa-systeem. De gemeente verkeert daarmee in de benijdenswaardige positie: het grenst aan een van de mooiste esdorpenlandschappen van Nederland. Ons plan voor de gehele oostelijke stadsrand van Assen brengt de sfeer en de kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied tot in het stadscentrum. Bovenloopjes van het Drentsche Aa-systeem worden opgewaardeerd tot ecologische en recreatieve verbindingen tussen stad en buitengebied. Daarmee wordt de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied vergroot en wordt tevens een bijdrage geleverd aan een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, waarin ruime mogelijkheden zijn voor het vasthouden en bergen van water. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de landschapskwaliteit, het betekenis geven van landgoederen en het verrijken van het gebied met bijzondere plekken, zoals kleinschalige recreatieve functies.

Onze visie voor de gehele oostelijke stadsrand is uitgewerkt tot een projecten- en ideeënboek.

Er is daarbij intensief samengewerkt met de bevolking, belangenorganisaties en lokale bedrijven, die de ingrediënten voor het ontwerp mede hebben bepaald, en bovendien gaan bijdragen aan de realisatie ervan. Dit project was een echte co-productie tussen ons bureau en een groot aantal medewerkers van de gemeente Assen, diverse andere overheden, belangengroepen, inwoners van Assen. Zij hebben de visie mede gekleurd en een groot aantal projectvoorstellen en ideeën ingebracht.

Locatie: Assen, Drenthe

In samenwerking met: Kenniscentrum Landschap van de RUG, Bureau PAU en Zanders Treasury & Finance Solutions en DLG.

Opdrachtgever(s): Gemeente Assen

Omvang in ha: ca. 1.500 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Grolloo_01

Nieuw landgoed De Wilddobbe

Nieuw landgoed De Wilddobbe

Aan de provinciale weg in Grolloo gaan twee nieuwe woningen en een nieuw bos een harmonieuze relatie aan. Het plangebied bestaat uit 22 ha landbouwgrond en ligt langs een langgerekte bestaande bosstrook die twee grotere boswachterijen met elkaar verbindt en zo een brede ecologische verbinding vormt.

In het ontwerp zoeken wij het contrast op tussen natuur en cultuur, en zetten wij de traditie van een landgoed voort door klassieke stijlelementen toe te passen zoals lanen en exotische plantensoorten.

Het project bestaat uit nieuw bos, met bijzondere open plekken en twee woningen in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-Regeling. Het hele plangebied wordt openbaar toegankelijk voor wandelaars, met uitzondering van twee huiskavels en drie weiden. Eigendomsgrenzen zijn hierin niet waarneembaar of bepalend, zodat het bos als één geheel overkomt.

Het nieuwe bos is een herkenbaar element dat aan de buitenkant de grote schaal opzoekt van het omringende landschap en naar binnen toe een aantal intieme en bijzondere plekken bevat. Het bos wordt afgebakend met twee forse lanen, een natuurlijke lijst, een ecologische zone en twee boomweiden. Binnen het kader van lanen en boomweiden komt een omsloten duurzaam bos, dat bestaat uit een mozaïek van soortenmengsels en plantverbanden. In het bos liggen bijzondere open plekken, de meest autonome laag van het ontwerp. De beplanting van de open plekken is geïnspireerd op de aanlegprincipes van Japanse wandeltuinen, waarin relatief grote hoeveelheden van één type beplanting met een bijzondere en opvallende bloeiwijze bij elkaar worden geplaatst

Locatie: Gemeente Aa en Hunze, Drenthe

Opdrachtgever(s): Terra Beheer

Omvang in ha: 22ha

Jaar van ontwerp: 2007-2008

Jaar van uitvoering: 2009

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief

Project info (DELETE)

G13 Boskamp masterplan V22

Begraafplaats de Boskamp

Begraafplaats De Boskamp

Begraafplaats De Boskamp voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. In de meer dan 50 jaar dat de begraafplaats in gebruik is zijn er nooit graven geruimd. De oudste graven werden niet meer onderhouden door nabestaanden en de begraafplaats maakte daardoor een verwaarloosde indruk. Het oorspronkelijke ontwerp van Jan Vroom junior uit 1937 is maar deels uitgevoerd: veel van de parkachtige elementen zijn nooit aangelegd, de monumentale hoofdentree was verzwakt en alleen de monumentale opzet met assen en lanen was nog intact. De monumentale hoofdentree was verzwakt door het verplaatsen van het columbarium naar het midden van de centrale as en later door de bouw van een crematorium. De hele opzet van de begraafplaats was strak en functioneel, kende weinig diversiteit en had weinig sfeer.

De hedendaagse cultuur rond begraven en cremeren is verrijkt met nieuwe rituelen, waarmee mensen zoeken naar een eigen vorm en een persoonlijke invulling. Bovendien stellen andere religies dan het christendom speciale eisen, zoals graven die zijn georiënteerd op Mekka. Door binnen een heldere hoofdstructuur verschillende typen grafvelden te maken komt het ontwerp op een flexibele manier tegemoet aan huidige en toekomstige wensen.

Het ontwerp voor de herinrichting van de begraafplaats zet in op het versterken van de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp en op het op een respectvolle manier toevoegen van een herkenbare nieuwe laag. Ons ontwerp bouwt voort op de ambitie van Vroom om de begraafplaats een parkachtige sfeer te geven en zorgt voor meer diversiteit en kleur als tegenwicht tegen de zware en functionele hoofdstructuur. In het plan wordt plaatselijk een meer natuurlijk beheer geïntroduceerd. Delen van de begraafplaats krijgen de sfeer van een bosrand, met hoog gras, wilde bloemen en verspreide berken. Daarmee ontstaan interessante contrasten met de traditionele graven in rijen, gescheiden door strakke hagen. Er komt een nieuw gebied met groene kamers, gevormd door hagen, waarbinnen mensen van andere religies dan het Christendom, zoals moslims, hun dierbaren kunnen begraven. De hoofdentree wordt in ere hersteld en krijgt op afstand een nieuwe parkeerplaats. Een rondgaand parkpad verbindt de afwisselende grafvelden. Het gesloten columbariumgebouw wordt ongevormd tot een uitnodigend theehuis, met een terras aan het water van de vergrote vijver. De hoofdas wordt versterkt door een 100 meter lange vijver in de middenberm voor het columbarium voor het uitstrooien van as van de overledenen over het stromende water.

Locatie: Assen, Nederland

In samenwerking met: SmitsRinsma

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Omvang: 16 hectare

Jaar van ontwerp: 2009-2010

Jaar van uitvoering: 2011 –

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items