Na het ontwerp-besluit dat de minister van Infrastructuur en Milieu in december 2015 nam over de gewijzigde bevoegdheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het kustfundament ontstond grote maatschappelijke ongerustheid. Vanaf 1 juli 2016 zouden gemeenten en provincies zeggenschap over het strand en de duinen krijgen. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties luidden de alarmklok door middel van de campagne ‘Bescherm de kust’. Als reactie daarop heeft minister Schultz besloten om het bouwverbod voorlopig te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten.

Strootman Landschapsarchitecten maakt in opdracht van het ministerie van IenM, in nauwe samenwerking met die overheden en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties, een inventarisatie van alle waarden van de kust en brengt het huidige beschermingsbeleid daarvan in beeld. De studie is één van de bouwstenen voor het pact dat deze zomer zal worden gesloten.

Klik hier voor informatie over de studie.